Życie z cukrzycą

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu: kontrola i właściwa opieka

12 września 2017

Zdjęcie autora
Diabdis
5 min read

Chociaż znalezienie żłobka lub przedszkola, które przyjmą dziecko z cukrzycą, nie zawsze jest łatwe, mały diabetyk może w nich normalnie funkcjonować i prawidłowo się rozwijać. Przyjazna i dobrze przeszkolona kadra pedagogiczna jest w stanie sprawować właściwą opiekę nad małym diabetykiem. Musi jednak naprawdę chcieć się podjąć powierzonego jej zadania. Tylko taka postawa pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa małemu diabetykowi i spokoju ducha jego rodzicom.

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu

Ponieważ dziecko w wieku przedszkolnym jest jeszcze za małe, by samodzielnie zajmować się swoją chorobą, niezwykle ważne jest, by znalazło się w placówce, która chętnie je przyjmie i odpowiedzialnie potraktuje kwestię opieki nad nim.

Choć cukrzyca u dzieci nie jest przeciwwskazaniem do brania udziału w przedszkolnych zajęciach, wiele placówek zamyka swoje drzwi przed małymi diabetykami. Ze względu na brak dostatecznej wiedzy o chorobie. Ponieważ nie ma obowiązku prawnego przyjmowania do przedszkola dzieci z cukrzycą. O tym, czy mały pacjent zostanie objęty tą formą opieki, decyduje wyłącznie dobra wola dyrekcji.

Cukrzyca w przedszkolu: rola nauczyciela

W opiece nad dzieckiem z cukrzycą w przedszkolu wiodącą rolę pełni pielęgniarka. Może ją również sprawować opiekun przedszkolny, który odbył specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie i wyraził na to zgodę.

Według stanowiska Ministerstwa Zdrowia opiekun w przedszkolu może prowadzić bieżącą kontrolę poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru. Jest także uprawniony do podawania insuliny w formie wstrzyknięć podskórnych lub wlewów, przy pomocy pompy insulinowej. Są to czynności medyczne a techniczne, które wykonywać mogą także osoby bez medycznego wykształcenia.

Ważne jest to, aby opiekun rozumiał zasady leczenia cukrzycy, zdawał sobie sprawę z konieczności obserwowania dziecka oraz kierował się zdrowym rozsądkiem. Warunkiem bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzycą w przedszkolu jest też zapewnienie kontaktu między rodzicem a placówką. Ponieważ opiekun przedszkolny nie może podejmować decyzji terapeutycznych np. o wielkości bolusa doposiłkowego.

Decyzje terapeutyczne może podejmować rodzic dziecka. Obowiązkiem opiekuna przedszkolnego w stosunku do małych diabetyków jest wspieranie ich w pomiarach cukru i podawaniu insuliny oraz obserwowanie pod kątem objawów niedocukrzenia.

Dziecko z cukrzycą – insulinoterapia

Ponieważ dziecko codziennie je w przedszkolu kilka posiłków, nie sposób ominąć podawania mu insuliny. Wbrew niektórym opiniom nie jest to zabronione – zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa zdrowia podawanie leków osobie przewlekle chorej jest czynnością techniczną, którą mogą wykonywać osoby bez wykształcenia medycznego, o ile wyrażą na to zgodę.

W celu opracowania właściwej insulinoterapii dla dzieci z cukrzycą niezbędne jest, by rodzice otrzymywali serwowany w przedszkolu jadłospis dziecka z odpowiednim wyprzedzeniem. To pozwoli im na wyliczenie dawek insuliny do posiłków, a w razie konieczności – na zaproponowanie zmian w menu. Ponieważ obecnie większość przedszkoli korzysta z cateringów, proponowane jadłospisy są najczęściej planowane przez dietetyka i nadają się dla dziecka z cukrzycą.

Należy pamiętać, że wyliczone dawki insuliny są przeznaczone dla określonych gramatur posiłków, które nie zawsze są zjadane przez dziecko do końca. W przypadku dzieci, które mają tendencję do niedojadania, warto rozważyć podawanie insuliny w trakcie posiłku lub po nim, albo rozkładanie dawki insuliny na dwa podania.

Potrzebujesz pomocy związanej z cukrzycą u dziecka? Skontaktuj się ze specjalistami Diabdis klikając w LINK do strony internetowej, w celu nawiązania kontaktu z ekspertami.

Niezbędna kontrola

Informacje dotyczące wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych oraz przypadających na nie ilości insuliny powinny być zapisywane przez rodziców w przygotowanym do tego celu zeszycie, z którego będą korzystały przedszkolanki. Panie opiekujące się dzieckiem muszą jednak nie tylko wstrzykiwać lek lub ustawiać pompę w określony sposób, ale także monitorować poziom cukru we krwi dziecka i zapisywać wyniki w dzienniczku.

Dobrze, gdyby również wiedziały, jak zmienić ilość podawanej insuliny, np. w przypadku niedojedzenia posiłku, zwiększonej aktywności fizycznej dziecka czy świętowania urodzin kolegi z grupy słodkim poczęstunkiem. Nie można jednak tego od nich wymagać – decyzje terapeutyczne nie należą bowiem do obowiązków kadry pedagogicznej.

Dobry kontakt z rodzicami

Ze względu na konieczność konsultowania wielu kwestii związanych z leczeniem dziecka niezwykle ważne jest, aby rodzice byli zawsze pod telefonem i mogli służyć pomocą. Szczególnie na początku, gdy opiekunowie nie są jeszcze zaznajomieni z chorobą, ani pewni swoich działań. Rolą rodziców jest przekonywanie nauczycieli, że są w stanie doskonale radzić sobie z małym diabetykiem. Powinni także okazywać im wdzięczność i wspierać ich w trudnych sytuacjach, takich jak nagłe pojawienie się hiperglikemii czy wyrwanie wkłucia.

Awaryjne podanie glukagonu

Hipoglikemie z utratą przytomności zdarzają się rzadko, do czego przyczyniło się m.in. rozpowszechnienie pomp insulinowych. Przy odpowiednim ustawieniu bazy oraz stałym kontrolowaniu zachowania dziecka ciężkie niedocukrzenie nie powinno się pojawić, jednak ryzyka jego wystąpienia nie można całkowicie wyeliminować.

Z tego względu warto zadbać, aby ktoś z personelu przedszkola był przygotowany na ewentualność podania glukagonu. Mimo że zastrzyk może uratować dziecku życie, personel przedszkola nie ma obowiązku jego wykonania.

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek

zobacz także