Życie z cukrzycą

Dziecko z cukrzycą w szkole: opieka, zasady i obowiązki

14 września 2017

Zdjęcie autora
Diabdis
7 min read

Pobyt w szkole wiąże się dla ucznia z cukrzycą z wieloma trudnościami – zarówno natury organizacyjnej, jak i psychologicznej. Jednakże udana współpraca pomiędzy pacjentem, jego rodzicami i nauczycielami pozwala na w pełni „normalne” funkcjonowanie w szkole i środowisku rówieśniczym.

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Cukrzyca w szkole: Przygotowanie kadry pedagogicznej

Niezwykle istotne jest, aby przedstawiciele kadry pedagogicznej posiadali choćby podstawową wiedzę na temat choroby, szczególnie nauczyciele nauczania początkowego i nauczyciele wychowania fizycznego. Od ich kompetencji w dużej mierze zależy bezpieczeństwo dziecka i jego komfort przebywania w szkole.

Aktualnie, powstaje przepis dotyczący opieki nad małym diabetykiem, który będzie obowiązywał w placówkach dydaktycznych. Dyrektor placówki oświatowej będzie miał prawny obowiązek przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników szkoły do pracy z dzieckiem z cukrzycą. Zadaniem nauczyciela lub pielęgniarki będzie m.in.:

 • pomoc dziecku w przyjmowaniu leków,
 • wykonywaniu pomiarów cukru (przypominanie o konieczności wykonania tych czynności),
 • spożycia posiłku.

Szkolny opiekun dziecka będzie także zobowiązany do posiadania wiedzy w przypadku wystąpienia hipoglikemii i hiperglikemii u dziecka. Zadania te są niejako „naturalnymi” zadaniami pielęgniarki szkolnej. Niestety, w dzisiejszych czasach, w niewielu placówkach oświatowych pielęgniarki są obecne. W związku z tym, głównym opiekunem diabetologicznym dziecka najczęściej zostaje nauczyciel, z którym mały pacjent spędza najwięcej czasu (zwykle wychowawca).

Ważne jest jednak aby wiedzą na temat cukrzycy nie dysponował tylko jeden nauczyciel, ale wszyscy pracownicy szkoły. Może mieć to ogromne znaczenie w nieprzewidzianej sytuacji, kiedy niezbędna będzie szybka reakcja. Należy pamiętać, że opieka nad małym diabetykiem przez nauczyciela, to tylko i wyłącznie jego dobra wola, a także wielka odpowiedzialność z jego strony. Nauczyciel, jak na razie nie jest zobowiązany do opieki nad małym diabetykiem w szkole.

Cukrzyca u ucznia: Komunikacja z nauczycielem

Niezaprzeczalnie, rola pedagogów w terapii dzieci z cukrzycą jest ogromna. Podobnie jak rola rodziców, którzy powinni upewnić się, że osoby opiekujące się dzieckiem są odpowiednio przeszkolone i mają świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Należy pamiętać, że dyrektor szkoły posiada środki na kształcenie swoich kadr, więc w razie potrzeby jest w stanie zapewnić pracownikom kurs lub szkolenie. Poza tym istnieją specjalne, darmowe publikacje dla pedagogów na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1.

Przygotowanie teoretyczne nauczyciela zawsze powinno zostać uzupełnione wiedzą praktyczną rodziców, przede wszystkim w zakresie indywidualnego przebiegu choroby syna lub córki. Każde dziecko jest inne, w inny sposób jest leczone i różne kwestie mogą być dla niego problemowe. Im mniejsze jest dziecko, tym współpraca z nauczycielem powinna być ściślejsza, a instrukcje dokładniejsze. W wielu przypadkach dobrym pomysłem może okazać się opracowanie na piśmie schematu postępowania z chorym dzieckiem w różnych sytuacjach. Klarowna komunikacja pozwoli wyeliminować ewentualne niedopowiedzenia, błędy i frustracje, jakie mogą powstać na linii szkoła – rodzice.

Potrzebujesz pomocy związanej z cukrzycą u dziecka? Skontaktuj się ze specjalistami Diabdis klikając w LINK do strony internetowej, w celu nawiązania kontaktu z ekspertami.

Posiłki w szkole

Nauczyciela prowadzącego należy koniecznie zaopatrzyć w wiedzę, na temat sposobu odżywiania dziecka oraz informacje, w jakim zakresie potrzebna jest jego pomoc. Instrukcje powinny być jak najdokładniejsze – mimo przeszkolenia szkolny opiekun nie zna tak dobrze choroby, jak pacjent i jego rodzice.

Nie sposób oczekiwać, że pedagog będzie w stanie wyliczać wymienniki węglowodanowe, czy białkowo-tłuszczowe. W przypadku posiłków przynoszonych z domu, warto aby były one opatrzone informacją o WW, WTB i dawce insuliny przypadającej na dany posiłek. Jeśli dziecko pragnie częściowo zaopatrywać się w żywność w sklepiku szkolnym, rodzic powinien dokładnie przeanalizować jego asortyment, a następnie omówić go z dzieckiem i nauczycielem. Pacjent oraz jego szkolny opiekun muszą wiedzieć, które produkty są dozwolone dla małego diabetyka i jak powinien wyglądać schemat insulinoterapii po ich spożyciu. Nauczyciel i cała klasa powinny również zdawać sobie sprawę, jakich produktów mały diabetyk nie może jeść.

Cukrzyca u ucznia a zajęcia WF

Ponieważ ruch jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka,  należy umożliwić młodemu pacjentowi udział w zajęciach wychowania fizycznego. Należy jednak pamiętać, że wysiłek fizyczny wiąże się z obniżeniem poziomu cukru we krwi. W związku z tym niezbędne jest ustalenie właściwego postępowania podczas zajęć WF. Niektóre dzieci mogą spożyć przed lekcją posiłek, inne (stosujące pompy insulinowe), mogą tymczasowo zmienić bazę, zatrzymać pompę lub odłączyć się od niej.

Dziecko z cukrzycą powinno zawsze, ale szczególnie podczas wysiłku fizycznego, mieć dostęp do glukometru oraz przekąski węglowodanowej. Najlepszym sposobem uniknięcia hipoglikemii jest kontrola poziomu cukru we krwi przed, podczas i po zakończeniu aktywności fizycznej. Ponieważ intensywność ćwiczeń podczas lekcji WF bywa różna, warto wcześniej zapytać nauczyciela o rodzaj planowanej aktywności. Pozwoli to lepiej przygotować się do zajęć (np. skorygować dawkę insuliny, zjeść dodatkowy posiłek).

Wycieczka szkolna

Wycieczki stanowią ogromną atrakcję dla dzieci, która pozwala uczniom i nauczycielom pobyć razem poza formalnymi strukturami szkoły. Dla rodziców wyjazd chorego dziecka wiąże się zwykle z ogromnym stresem. O ile jednak udział w wycieczce nie stanowi realnego zagrożenia dla zdrowia diabetyka, nie należy wykluczać go z tej szkolnej aktywności.

Dziecko z cukrzycą powinno mieć możliwość żyć tak jak inne dzieci. Jeśli samo dziecko lub dziecko z pomocą nauczyciela jest w stanie „opanować” chorobę, rodzic powinien po prostu pomóc w przygotowaniach do wyjazdu. Warto także rozważyć udział rodzica w wycieczce, w roli opiekuna grupy. Dzięki temu będzie mógł nadzorować leczenie swojej pociechy, a dziecko nic nie ominie. Wspólny wyjazd jest także świetną okazją, aby pokazać nauczycielowi jak radzić sobie z cukrzycą w różnych sytuacjach.

Curkzyca w szkole a egzamin

Egzamin to spore wydarzenie dla każdego ucznia, ale dla cukrzyka może wiązać się ze szczególnymi niedogodnościami. Stres i emocje w nieprzewidywalny sposób mogą zmienić wyniki glikemii – najczęściej ją podwyższyć. Dlatego dziecko z cukrzycą typu 1 ma prawo podczas egzaminu mieć przy sobie niezbędny sprzęt (zestaw do badania krwi, peny lub pompę), posiłek oraz napoje. W razie potrzeby szkoła umożliwi mu wyjście do toalety (objawem hiperglikemii jest poliuria) lub nawet przedłuży egzamin, jeśli lekarz diabetolog wypisze odpowiednie zaświadczenie.

Dekalog rodzica

 1. Upewnij się, że w szkole obecna jest osoba, która chce i potrafi pomóc Twojemu dziecku w radzeniu sobie z cukrzycą.
 2. Przeszkól kadrę pedagogiczną w zakresie terapii cukrzycy. Poinformuj, w jaki sposób leczone jest Twoje dziecko oraz jaki zakres pomocy jest mu potrzebny.
 3. Podaj nauczycielom informacje na temat zalecanych dla Twojego dziecka wartości glikemii: przed posiłkiem, po posiłku oraz trakcie wysiłku fizycznego.
 4. Ustal sposób postępowania w razie wystąpienia hiperglikemii lub hipoglikemii u Twojego dziecka.
 5. Regularnie rozmawiaj z nauczycielami na temat funkcjonowania Twojego dziecka w szkole. Dobra komunikacja stanowi podstawę bezpieczeństwa dziecka!
 6. Postaraj się, aby w szkole znalazło się bezpieczne miejsce, w którym Twoje dziecko może w higieniczny sposób dokonywać pomiarów glukozy i wstrzyknięć insuliny (w przypadku leczenia penami).
 7. Poproś, aby w szufladzie nauczycielskiego stolika, w pokoju nauczycielskim lub w pokoju nauczycieli w-f mogły być obecne kostki cukru, lub soczek owocowy (na wypadek hipoglikemii).
 8. Umożliw dziecku udział w zajęciach pozalekcyjnych – wyjściach do kina, teatru, dłuższych i krótszych wycieczkach. Dla niego to bardzo ważne. Stanowi dowód, że z cukrzycą można żyć normalnie.
 9. Sprawdź możliwość objęcia Twojego dziecka pomocą psychologiczną. Być może spotkania ze szkolnym psychologiem okażą się dla niego bardzo wartościowe.
 10. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem jak najwięcej – o wszystkim, również o chorobie!

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek

zobacz także