Aktualności

Hemoglobina glikowana – czym jest wskaźnik HbA1c?

10 czerwca 2020

Zdjęcie autora
Lilla Welzel
4 min read

Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest podstawowym wskaźnikiem długofalowego wyrównania cukrzycy. Wartość HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie około 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie, przy czym około 50% obecnej we krwi HbA1c powstaje w ciągu ostatniego miesiąca przed wykonaniem oznaczenia.

Badanie wskaźnika HbA1c wykorzystuje się głównie do kontroli wyrównania glikemii u chorych na cukrzycę, u których najważniejszym celem jest utrzymywanie stężenia glukozy we krwi jak najbliżej prawidłowego poziomu. Pomaga to w zapobieganiu powikłaniom wywoływanym przez przewlekle podwyższone stężenie glukozy, takim jak postępujące uszkodzenie nerek, oczu, układów sercowo-naczyniowego i nerwowego.

Badanie to pomaga pacjentowi i jego lekarzowi zorientować się, czy metody stosowane do wyrównywania cukrzycy są skuteczne, czy też wymagają zmiany. Zależnie od typu cukrzycy, jej wyrównania i od decyzji lekarza wskaźnik HbA1c może być oznaczany 1-4 razy w roku.

Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) nie zmienia się szybko, ale ulega przesunięciu przy zmianach stężenia glukozy w miarę jak stare erytrocyty, czyli krwinki czerwone, obumierają, a nowe zajmują ich miejsce.

Należy jednak pamiętać, że oznaczając hemoglobinę glikowaną (HbA1c), określamy jedynie średnie wyrównanie metaboliczne, ale nie uzyskujemy pełnego obrazu wyrównania cukrzycy, gdyż badanie to nie odzwierciedla przejściowych, krótkotrwałych wzrostów i spadków stężenia glukozy. Może się zatem zdarzyć tak, że podobną wartość hemoglobiny glikowanej uzyska zarówno osoba ze stabilnymi wartościami, jak i ta z dużymi wahaniami glikemii.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca dbać o to, aby wynik HbA1c był równy lub niższy 7% – jest to ogólne kryterium wyrównania cukrzycy.

Według szczegółowych kryteriów PTD zaleca:

Cele indywidualne:

a) HbA1c ≤ 6,5% (≤ 48 mmol/mol):

 • w odniesieniu do cukrzycy typu 1, gdy dążenie do celu nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii i pogorszeniem jakości życia (glikemia na czczo i przed posiłkami, także w samokontroli),
 • 80–110 mg/dl (4,4–6,1 mmol/l), a 2 godziny po posiłku w samokontroli < 140 mg/dl (7,8 mmol/l),
 • w przypadku krótkotrwałej cukrzycy typu 2,
 • u dzieci i młodzieży, niezależnie od typu choroby.

b) Hemoglobina glikowana (HbA1c) ≤ 8,0% (≤ 64 mmol/mol):

 • w przypadku chorych w zaawansowanym wieku i/lub z cukrzycą z powikłaniami o charakterze makroangiopatii (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu) i/lub licznymi chorobami towarzyszącymi.).

c) HbA1c < 6,5% (48 mmol/mol):

 • u kobiet z cukrzycą przedciążową planujących ciążę,
 • < 6,0% (42 mmol/mol) w II i III trymestrze ciąży, jeżeli nie wiąże się z większą częstotliwością występowania hipoglikemii,
 • jeżeli u chorego na cukrzycę poniżej 65. roku życia przewiduje się przeżycie dłuższe niż 10 lat przy realizacji ogólnych celów leczenia, należy dążyć do stopniowego wyrównania cukrzycy, przyjmując jako docelową wartość HbA1c do 7%.

U pacjentów stosujących systemy ciągłego monitorowania (CGM) lub systemy do skanowania (FGM) jednym z podstawowych parametrów oceny wyrównania cukrzycy powinien być czas spędzony w glikemii docelowej (TIR, time in range). Szczegółowe zalecenia dotyczące TIR w zależności od typu cukrzycy przedstawiono w  tabeli 4.2.

 Czas spędzony w glikemii
docelowej (TIR, time in range)
 Czas spędzony poniżej
glikemii docelowej
(TBR, time below range)
   
% odczytów;
czas w ciągu doby
docelowe wartości% odczytów;
czas w ciągu doby
wartości poniżej celu% odczytów;
czas w ciągu doby
wartość powyżej celu
Cukrzyca typu 1/ cukrzyca typu 270%
> 16 godz., 48 min
70–180 mg/dl
(3,9–10 mmol/l)
< 4%
< 1 godz.
< 1%
< 15 min
< 70 mg/dl
(< 3 ,9 mmol/l)
< 54 mg/dl
(< 3,0 mmol/l)
< 25%
< 6 godz.
< 5%
< 1 godz., 12 min
> 180 mg/dl
(> 10,0 mmol/l)
> 250 mg/dl
(> 13,9 mmol/l)
Osoby starsze/
/osoby z wysokim
ryzykiem
hipoglikemii
> 50%;
> 12 godz.
70–180 mg/dl
(3,9–10 mmol/l)
< 1%
< 15 min
< 70 mg/dl
(< 3,9 mmol/l)
< 10%;
< 2 godz., 24 min
> 250 mg/dl
(> 13,9 mmol/l)
Kobiety w ciąży z cukrzycą typu 1> 70%
> 16 godz., 48 min
63–140 mg/dl
(3,5–7,8 mmol/l)
< 4%
< 1 godz.
< 1%
< 15 min
< 63 mg/dl
(< 3,5 mmol/l)
< 54 mg/dl
(< 3,0 mmol/l)
< 25%
< 6 godz.
> 140 mg/dl
(> 7,8 mmol/l)
Na podstawie Battelino T. i wsp. Diabetes Care 2019; 42: 1593–1603

Kalkulator hemoglobiny glikowanej

28,7 x % HbA1c – 46,7 = średnia glikemia

Przykładowy wynik naszej HbA1c wynosi 6,7% – obrazuje to średnie wyrównanie na poziomie 146 mg/dl.

HbA1c w %HbA1c w mmol/molŚr. stężenie glukozyŚr. stężenie glukozy
53197 (76-120)
5,4 (4,2-6,7)
642126 (100-152)7,0 (5,5-8,0)
753154 (123-185)
8,6 (6,8-10,3)
864183 (147-217)10,2 (8,1-12,1)
975214 (170-249)
11,8 (9,4-13,9)
1086240 (193-282)13,4 (10,7-15,7)
1197269 (217-314)14,9 (12,0-17,5)
12108289 (240-347)16,5 (13,3-19,3)

Na wynik oznaczenia hemoglobiny glikowanej mogą wpływać takie stany, jak:

 • niedokrwistość,
 • hemoglobinopatia,
 • stan po przetoczeniu koncentratu krwinek czerwonych,
 • hiperbilirubinemia,
 • hipertriglicerydemia,
 • niewydolność nerek,
 • stosowanie salicylanów w dużych dawkach.

Powyższe kwestie należy mieć na uwadze w momencie analizy wyniku. Skierowanie na badanie HbA1c może wystawić lekarz POZ lub lekarz specjalista.

Podsumowując, osoby chorujące na cukrzycę powinny dążyć do uzyskania wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych, czyli poniżej 6,5%. Należy jednak zaznaczyć, że dla każdego chorego, lekarz powinien indywidualnie ustalić wartość odsetka HbA1c (czyli hemoglobiny glikowanej), do którego utrzymania powinien dążyć.


O Diabdis

Diabdis to program opieki i wsparcia dla cukrzyków. W Diabdis czeka na Ciebie osobisty opiekun cukrzycowy, który będzie Ci towarzyszył i wspierał Twoje wysiłki w przejęciu kontroli nad cukrzycą. Do Twojej dyspozycji pozostaje także cały zespół specjalistów, nie tylko edukator, który odpowie na wszelkie pytania związane z cukrzycą, które przyjdą Ci do głowy, ale także grono ekspertów, którzy będą Cię wspierać: dietetyk, psycholog, trener personalny oraz lekarz diabetolog.

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Lilla Welzel |

Edukator diabetologiczny, Diabdis. Jestem pielęgniarką, pedagogiem w obszarze zdrowia, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, ekspertem w zakresie podologii klinicznej. W Diabdis zajmuję się koordynacją działań edukacyjnych.