Aktualności

Jak poprawnie oznaczyć poziom glukozy na glukometrze?

11 marca 2019

Zdjęcie autora
Lilla Welzel
3 min read

Kontrola glikemii spełnia swoje zadanie, gdy uzyskiwane wyniki są dokładne. Tymczasem wiele błędów pomiarowych powstaje z winy samego użytkownika. Korzystanie z glukometru wymaga wiedzy, dokładności i uporządkowania. Aby glukometr działał prawidłowo i niezawodnie, należy zrozumieć jego zasadę działania. Wymaga to dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi glukometru i z ulotką pasków testowych. Dokonując pomiaru glukozy należy zadbać nie tylko o prawidłowy przebieg badania, ale również o stan glukometru i pasków testowych. Glukometr i paski testowe stanowią zamknięty układ pomiarowy i gdy jedno z ogniw zawiedzie pomiar będzie niemiarodajny.

Elementy badania poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru:

1. Zachowanie podstawowych zasad higieny

Przed pomiarem glikemii starannie umyj ręce ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć. Ciepła woda zwiększony przepływ krwi w naczyniach włosowatych i ułatwi uzyskanie kropelki.

Nie używaj środków dezynfekcyjnych.

2. Sprawdzenie dat ważności pasków

Przed użyciem pasków testowych sprawdź ich datę ważności.

Pamiętaj!

  • Paski testowe po terminie ważności, z uszkodzonego lub nieszczelnego opakowania nie nadają się do użycia.
  • Po każdym wyjęciu paska testowego z opakowania zbiorczego natychmiast go zamknij.

3. Uruchomienie glukometru

Uruchom glukometr poprzez włożenie paska testowego do prowadnicy. Sygnał dźwiękowy i pulsująca kropelka na wyświetlaczu potwierdzi gotowość glukometru do badania.

4. Masaż palca

Palec przeznaczony do nakłucia możesz dodatkowo rozmasować od nasady w kierunku opuszki, aby poprawić krążenie w naczyniach włosowatych i tym samym ułatwić uzyskanie kropelki krwi.

Pamiętaj!

  • Nie uciskaj opuszki palca przy miejscu ukłucia, ponieważ spowoduje to rozcieńczenie krwi płynem tkankowym.

5. Przygotowanie nakłuwacza i nakłucie opuszki palca

Załóż do nakłuwacza lancet (w nakłuwaczu bębenkowym zmień lancet na nowy przesuwając biały przycisk do tyłu i z powrotem). Dostosuj głębokość nakłucia obracając skalę na nasadce. Nakłuj boczną powierzchnię opuszki palca, dzięki temu palec zachowa swoją funkcję czuciową. Każdorazowo zmieniaj miejsce nakłucia wybierając palec środkowy, serdeczny lub mały. Oszczędzaj kciuk i palec wskazujący.

Pamiętaj!

  • Nakłuwacz jest urządzeniem osobistym i nie można się nim dzielić z innymi, nawet członkami bliskiej rodziny.
  • Do każdego ukłucia używaj nowego lancetu, ponieważ jest to produkt jednorazowego użytku. Wielokrotne używanie lancetów obniża bezpieczeństwo i komfort ukłucia oraz niszczy opuszki palców bardziej, niż jest to konieczne.

6. Wypełnienie pole testowego kroplą krwi

Pasek testowy z mikro kapilarą (metoda elektrochemiczna) – do kropli krwi zbliż końcówkę paska testowego włożonego do glukometru i zaczekaj, aż zostanie zassana (okno kapilary powinno być wypełnione całkowicie).

Pasek z odkrytym polem testowym (metoda fotometryczna) – nałóż kroplę krwi na pole testowe paska, tak aby wypełniło się całkowicie.

  • Do pomiaru używaj pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne jej wyciskanie powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym.
  • Niektóre glukometry mają funkcję umożliwiającą dołożenie drugiej kropli krwi w celu uzyskania pomiaru glikemii – jest to tzw. pomiar drugiej szansy.

7. Zabezpieczenie miejsca nakłucia

Miejsce nakłucia opuszki palca zabezpiecz jałowym gazikiem.

8. Utrzymanie sprzętu w czystości

Sprzęt do pomiaru glikemii utrzymuj w czystości. Po dokonaniu pomiaru usuń pasek z glukometru oraz lancet z nakłuwacza do zamykanego pojemnika na odpady, np. plastikowej butelki po napojach.

Prowadząc samokontrolę glikemii używaj stale tego samego glukometru, ponieważ jednoczesne korzystanie z kilku glukometrów może wprowadzić dezorientację oraz niepotrzebne zmiany w leczeniu. W sytuacji, kiedy wynik dokonanego pomiaru wykracza znacząco poza oczekiwaną wartość, powtórz pomiar przestrzegając przedstawionych powyżej wskazówek. Pamiętaj o właściwym przechowywaniu pasków testowych i glukometru.

Czytaj więcej: Który glukometr pokazuje prawidłowy wynik?

                                                                                                     mgr Lilla Welzel
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
Ekspert w dziedzinie podologii

                                                                                                      

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Lilla Welzel |

Edukator diabetologiczny, Diabdis. Jestem pielęgniarką, pedagogiem w obszarze zdrowia, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, ekspertem w zakresie podologii klinicznej. W Diabdis zajmuję się koordynacją działań edukacyjnych.