Życie z cukrzycą

Niepełnosprawność przy cukrzycy: komu należy się orzeczenie?

3 listopada 2016

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
6 min read

Chorowanie na cukrzycę to nie lada wyzwanie. Jednak czy niepełnosprawność przy cukrzycy jest oczywistym faktem? Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba spełnić określone kryteria. Jakie? Przygotowaliśmy dla Was materiał zawierający kilka istotnych informacji, które rozwieją Wasze wątpliwości. Jednak zacznijmy od początku…

[baner-diabdis color="magenta" utm="?dbmiejsce=blog&dbkampania=baner_magenta" title="Teraz program Diabdis już za 19,99 zł miesięcznie" content="Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego" cta="Dowiedz się więcej"]

Co oznacza bycie niepełnosprawnym?

Niepełnosprawność – to nie tylko „to co widzimy” gołym okiem. Niepełnosprawność to również stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, które nie są widoczne na zewnątrz.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych termin „niepełnosprawność” oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność przy cukrzycy: klasyfikacja

Cukrzyca to też „niepełnosprawność”, która uprawnia do ubiegania się o wydanie orzeczenia. Według definicji cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się podwyższonym poziomem cukru wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydalanej przez komórki beta trzustki. Symbol przyczyny niepełnosprawności cukrzycy oznacza się jako 11-I – dodatkowo zalicza się do nich schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, a także choroby układu krwiotwórczego i pozostałe.

Orzecznictwo o niepełnosprawności można podzielić na dwie grupy:

 • orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci do lat 16,
 • orzecznictwo o niepełnosprawności dorosłych, w tym dzieci powyżej 16 roku życia.

Cz. I. Orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia

W tej części artykułu publikujemy informacje dotyczące uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka z cukrzycą do lat 16. Dowiecie się, jakie są warunki, w jaki sposób można otrzymać orzeczenie oraz jakie są rodzaje dofinansowań.

Warunki uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

Definicja niepełnosprawności w odniesieniu do dzieci brzmi:

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebny osobie w danym wieku. Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16, należy więc sprawdzić, czy dziecko spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest dzieckiem z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną i ma dokumentację medyczną, która może to potwierdzić,
 • ograniczenia trwają dłużej niż rok,
 • z powodu ograniczeń dziecko wymaga całkowitej opieki lub pomocy, większej niż zdrowe dzieci w tym samym wieku.

 

Dowiedz się jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Informacji udzieli Ci odpowiedni organ do tego przeznaczony. Możesz także skorzystać z konsultacji z ekspertami Diabdis. Kliknij w link i umów się na rozmowę.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – można go otrzymać w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • dokumentację medyczną dziecka (na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego),
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego,
 • wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – wzór zaświadczenia można otrzymać w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności; powinien je wypełnić lekarz, który opiekuje się dzieckiem; pamiętajmy, że zaświadczenie jest ważne 30 dni od wystawienia.
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (na przykład opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia wychowawcy klasy).

Wnioski składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

I co dalej?

Po złożeniu wniosku otrzymacie pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego, a następnie podczas posiedzenia dziecko zostanie zbadane; ocenie będzie podlegać fakt, czy samodzielnie wykonuje odpowiednie dla jego wieku czynności. Po wydaniu orzeczenia należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dołączając:

 • kserokopię posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia – 1 zdjęcie.

Dofinansowania przysługujące dziecku

Przy staraniu się o orzeczenie o niepełnosprawności warto wiedzieć, jakiego rodzaju dofinansowania przysługują dziecku. Przepisy ciągle się zmieniają, dlatego przy ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności trzeba być na bieżąco. Aktualnie ulgi dotyczą:

 • turnusu rehabilitacyjnego,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń rodzinnych,
 • ulgi w podatkach, zniżek na komunikację,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • usług terapeutycznych (na przykład zajęć plastycznych, muzykoterapii, zajęć terapeutycznych ze zwierzętami),
 • rehabilitacji w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Pamiętaj! Zbieraj faktury i rachunki na wszystkie wydatki związane z chorobą dziecka przez cały rok. Tylko dzięki nim możliwe będzie rozliczenie wszystkich kosztów. [/dropshadowbox]

Korzyści z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności jest wiele, jednak nie każdy kwalifikuje się do jego posiadania. Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy uzyskać oświadczenie, jakie warunki powinny zostać spełnione oraz z jakich ulg możemy skorzystać. Następny artykuł zawierający informacje o niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci powyżej 16 roku życia znajdziesz poniżej w części II o stopniu niepełnosprawności i uldze rehabilitacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bibliografii. 

Podstawowe informacje
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,4,rehabilitacja-spoleczna
Ulgi i uprawnień
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych
Ulga podatkowa – rehabilitacyjna / według odrębnych przepisów.
http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna
https://cukrzyca.info.pl/menu/informacje_dla_pacjentow

Do tej pory w ramach cyklu materiałów dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności ukazały się:

Cz. II.  Orzecznictwo o niepełnosprawności. Cz.III. Ulga na leki: ile można odliczyć od podatku?


O Diabdis

Diabdis to program opieki i wsparcia dla cukrzyków. W Diabdis czeka na Ciebie osobisty opiekun cukrzycowy, który będzie Ci towarzyszył i wspierał Twoje wysiłki w przejęciu kontroli nad cukrzycą. Do Twojej dyspozycji pozostaje także cały zespół specjalistów, nie tylko edukator, który odpowie na wszelkie pytania związane z cukrzycą, które przyjdą Ci do głowy, ale także grono ekspertów, którzy będą Cię wspierać: dietetyk, psycholog, trener personalny oraz lekarz diabetolog.

[baner-diabdis color="magenta" utm="?dbmiejsce=blog&dbkampania=baner_magenta" title="Teraz program Diabdis już za 19,99 zł miesięcznie" content="Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego" cta="Dowiedz się więcej"]

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.

zobacz także