Życie z cukrzycą

Niepełnosprawność przy cukrzycy: komu należy się orzeczenie?

3 listopada 2016

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
6 min read

Chorowanie na cukrzycę to nie lada wyzwanie. Jednak czy niepełnosprawność przy cukrzycy jest oczywistym faktem? Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba spełnić określone kryteria. Jakie? Przygotowaliśmy dla Was materiał zawierający kilka istotnych informacji, które rozwieją Wasze wątpliwości. Jednak zacznijmy od początku…

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Co oznacza bycie niepełnosprawnym?

Niepełnosprawność – to nie tylko „to co widzimy” gołym okiem. Niepełnosprawność to również stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, które nie są widoczne na zewnątrz.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych termin „niepełnosprawność” oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność przy cukrzycy: klasyfikacja

Cukrzyca to też „niepełnosprawność”, która uprawnia do ubiegania się o wydanie orzeczenia. Według definicji cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się podwyższonym poziomem cukru wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydalanej przez komórki beta trzustki. Symbol przyczyny niepełnosprawności cukrzycy oznacza się jako 11-I – dodatkowo zalicza się do nich schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, a także choroby układu krwiotwórczego i pozostałe.

Orzecznictwo o niepełnosprawności można podzielić na dwie grupy:

 • orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci do lat 16,
 • orzecznictwo o niepełnosprawności dorosłych, w tym dzieci powyżej 16 roku życia.

Cz. I. Orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia

W tej części artykułu publikujemy informacje dotyczące uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka z cukrzycą do lat 16. Dowiecie się, jakie są warunki, w jaki sposób można otrzymać orzeczenie oraz jakie są rodzaje dofinansowań.

Warunki uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

Definicja niepełnosprawności w odniesieniu do dzieci brzmi:

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebny osobie w danym wieku. Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16, należy więc sprawdzić, czy dziecko spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest dzieckiem z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną i ma dokumentację medyczną, która może to potwierdzić,
 • ograniczenia trwają dłużej niż rok,
 • z powodu ograniczeń dziecko wymaga całkowitej opieki lub pomocy, większej niż zdrowe dzieci w tym samym wieku.

 

Dowiedz się jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Informacji udzieli Ci odpowiedni organ do tego przeznaczony. Możesz także skorzystać z konsultacji z ekspertami Diabdis. Kliknij w link i umów się na rozmowę.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – można go otrzymać w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • dokumentację medyczną dziecka (na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego),
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego,
 • wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – wzór zaświadczenia można otrzymać w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności; powinien je wypełnić lekarz, który opiekuje się dzieckiem; pamiętajmy, że zaświadczenie jest ważne 30 dni od wystawienia.
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (na przykład opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia wychowawcy klasy).

Wnioski składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

I co dalej?

Po złożeniu wniosku otrzymacie pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego, a następnie podczas posiedzenia dziecko zostanie zbadane; ocenie będzie podlegać fakt, czy samodzielnie wykonuje odpowiednie dla jego wieku czynności. Po wydaniu orzeczenia należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dołączając:

 • kserokopię posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia – 1 zdjęcie.

Dofinansowania przysługujące dziecku

Przy staraniu się o orzeczenie o niepełnosprawności warto wiedzieć, jakiego rodzaju dofinansowania przysługują dziecku. Przepisy ciągle się zmieniają, dlatego przy ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności trzeba być na bieżąco. Aktualnie ulgi dotyczą:

 • turnusu rehabilitacyjnego,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń rodzinnych,
 • ulgi w podatkach, zniżek na komunikację,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • usług terapeutycznych (na przykład zajęć plastycznych, muzykoterapii, zajęć terapeutycznych ze zwierzętami),
 • rehabilitacji w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Pamiętaj! Zbieraj faktury i rachunki na wszystkie wydatki związane z chorobą dziecka przez cały rok. Tylko dzięki nim możliwe będzie rozliczenie wszystkich kosztów. [/dropshadowbox]

Korzyści z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności jest wiele, jednak nie każdy kwalifikuje się do jego posiadania. Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy uzyskać oświadczenie, jakie warunki powinny zostać spełnione oraz z jakich ulg możemy skorzystać. Następny artykuł zawierający informacje o niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci powyżej 16 roku życia znajdziesz poniżej w części II o stopniu niepełnosprawności i uldze rehabilitacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bibliografii. 

Podstawowe informacje
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,4,rehabilitacja-spoleczna
Ulgi i uprawnień
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych
Ulga podatkowa – rehabilitacyjna / według odrębnych przepisów.
http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna
https://cukrzyca.info.pl/menu/informacje_dla_pacjentow

Do tej pory w ramach cyklu materiałów dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności ukazały się:

Cz. II.  Orzecznictwo o niepełnosprawności. Cz.III. Ulga na leki: ile można odliczyć od podatku?


O Diabdis

Diabdis to program opieki i wsparcia dla cukrzyków. W Diabdis czeka na Ciebie osobisty opiekun cukrzycowy, który będzie Ci towarzyszył i wspierał Twoje wysiłki w przejęciu kontroli nad cukrzycą. Do Twojej dyspozycji pozostaje także cały zespół specjalistów, nie tylko edukator, który odpowie na wszelkie pytania związane z cukrzycą, które przyjdą Ci do głowy, ale także grono ekspertów, którzy będą Cię wspierać: dietetyk, psycholog, trener personalny oraz lekarz diabetolog.

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.

zobacz także