Życie z cukrzycą

Powikłania cukrzycy: 5 czynników stwarzających ryzyko zgonu sercowego

22 lutego 2018

Zdjęcie autora
Diabdis
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
2 min read

Nagły zgon sercowy związany jest z nieoczekiwanym zatrzymaniem krążenia. W grupie ludzi szczególnie narażonych znajdują się ci, u których wcześniej nastąpiło zatrzymanie krążenia, zmagają się z chorobą niedokrwienną serca, są po zawale bądź też cierpią na niewydolność serca. Zwiększone ryzyko nagłego zgonu sercowego (SCD) od dawna wiązane jest z także z cukrzycą i jest uważane za najgroźniejsze powikłania cukrzycy.

 

[formularz_telemedycyna]

Przyczyny SCD 

W wyniku nagłego zgonu sercowego co tydzień umiera około 1200 osób. Pacjenci często nie zdają sobie sprawy ze swojej kondycji, a zatrzymanie krążenia i nagła śmierć jest pierwszym i zarazem ostatnim objawem choroby. Do potencjalnych czynników zwiększających ryzyko SCD u chorych na cukrzycę zalicza się między innymi:

1. Nieme niedokrwienie

Niemym niedokrwieniem mięśnia sercowego określa się występowanie udokumentowanego niedokrwienia bez towarzyszącego mu bólu bądź jego ekwiwalentów. Trudno jest dokładnie oszacować częstość występowania tego zjawiska, jednakże przyjmuje się, że aż 50-80% wszystkich epizodów niedokrwienia może przebiegać bezbólowo (przeczytaj także o ryzyku zawału serca).

2. Zaburzenia funkcji układu autonomicznego

Neuropatie autonomicznego układu nerwowego (ang. CAN – cardiovascular autonomic neuropathy) są częstym powikłaniem wieloletniego zmagania się z cukrzycą. Głównym czynnikiem wpływającym na uszkodzenie układu nerwowego jest utrzymująca się hiperglikemia, powodująca zmniejszenie przepływu krwi przez naczynia krwionośne związane z układem nerwowym.

3. Wydłużenie odstępu QT

Nieprawidłowy odstęp QT stwarza podłoże do występowania groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca. Zespół wydłużonego QT rozpoznaje się najczęściej poprzez zapis EKG rejestrowany przez 24 h (Holter EKG).

4. Hipoglikemia

Hipoglikemia, czyli „niedocukrzenie”. Stan ten jest niebezpieczny, gdyż chory długo nie odczuwa żadnych niepokojących objawów, które mogłyby uświadomić hipoglikemię i nie podejmuje żadnych działań zapobiegawczych. Jednym z objawów hipoglikemii jest przyspieszona akcja serca.

5. Stan nadkrzepliwości

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość to skłonność do tworzenia się zakrzepów (skrzeplin) wewnątrz żył głębokich lub (rzadziej) tętnic, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowy przepływ krwi.

Czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka?

W grupie osób, u których wzrasta ryzyko SCD  znajdują się głównie osoby u których wystąpiło migotanie komór lub doszło wcześniej do zatrzymania krążenia. Najlepszą bronią w walce z nagłym zgonem sercowym jest stały monitoring pracy serca oraz regularne kontrole poziomu glukozy.

zobacz także