Życie z cukrzycą

Turnusy rehabilitacyjne i sanatorium dla cukrzyków

25 lipca 2017

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
7 min read

Wyjazdy do sanatoriów stają się coraz bardziej popularnym sposobem na podreperowanie zdrowia i oderwanie się od codzienności. Polskie sanatoria dynamicznie się rozwijają, powstaje wiele nowych, ekskluzywnych obiektów spełniających najwyższe standardy kuracjuszy. Zwiększa się także świadomość społeczna w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia i profilaktyki chorób, dlatego zarówno starsze, jak i młodsze osoby coraz chętniej wybierają wyjazd do sanatorium jako sposób zadbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Co roku rzesze chorych (w tym i diabetycy) korzystają z uroków polskich uzdrowisk. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak można skorzystać z możliwości takiego wyjazdu.

Sanatorium dla cukrzyków z NFZ

Skierowanie do sanatorium może otrzymać każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, której stan został oceniony przez lekarza jako wymagający leczenia sanatoryjnego.

Najpierw należy udać się do lekarza POZ, czyli lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawił specjalny wniosek o leczenie sanatoryjne. Na podstawie kartoteki medycznej i historii choroby lekarz kieruje na badania do laboratorium (morfologia, mocz, OB) oraz na RTG płuc i EKG.

Z aktualnymi wynikami badań ponownie odwiedzamy lekarza, który wypełnia formularz wniosku o leczenie uzdrowiskowe. Wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do właściwego oddziału NFZ, gdzie po zarejestrowaniu dokument zostanie poddany wstępnej weryfikacji przez lekarza balneologa.

NFZ ma 30 dni na zaakceptowanie dokumentu pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Po wstępnej weryfikacji naszego skierowania pacjent otrzymuje na adres domowy zawiadomienie o przyznanym leczeniu sanatoryjnym ze wskazanym numerem w kolejce.

W zależności od formy leczenia czas oczekiwania jest różny. W sanatoriach uzdrowiskowych czas oczekiwania jest dłuższy i wynosi od 18 do ponad 30 miesięcy (w zależności od województwa, w którym mieszkamy), na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym oczekuje się znacznie krócej – od kilku tygodni do 12 miesięcy.

Informację potwierdzającą termin rozpoczęcia leczenia pacjent otrzymuje zazwyczaj 2-3 miesiące przed wyjazdem. Istnieje kilka form leczenia uzdrowiskowego:

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne,
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych (rehabilitacja uzdrowiskowa): 28-dniowe, bezpłatne,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe z częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe z częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie,
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

Obecnie coraz więcej chorób może być leczonych w warunkach sanatoryjnych, dzięki czemu większa ilość pacjentów może korzystać z takiej kuracji. Warto wiedzieć, jakie schorzenia kwalifikują się do lecznictwa uzdrowiskowego, zanim zacznie się rozważać pobyt leczniczy w sanatorium lub innym obiekcie prowadzącym kuracje lecznicze w miejscowości uzdrowiskowej.

Jakie choroby leczy się w sanatorium?

 • choroby układu krążenia,
 • choroby układu oddechowego,
 • choroby narządów ruchu, układu nerwowego i reumatyczne,
 • choroby układu trawienia,
 • choroby układu wydzielania wewnętrznego,
 • cukrzycę (Ciechocinek, Czerniawa-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Polańczyk, Rabka-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Ustroń, Wysowa-Zdrój),
 • choroby skóry,
 • choroby kobiece,
 • choroby układu moczowego,
 • stany po żółtaczce zakaźnej,
 • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Kto nie powinien jechać do uzdrowiska?

Przeciwwskazaniami do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej są:

 • stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta,
 • choroba zakaźna w fazie ostrej,
 • ciąża i połóg,
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
 • 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
 • 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Powyżej podano ogólne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, szczegółowe dla poszczególnych profili schorzeń są wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 12.14).

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla osób o zbliżonym rodzaju niepełnosprawności lub zbliżonym schorzeniu. To forma aktywnej i intensywnej rehabilitacji. Turnusy połączone są z wypoczynkiem i różnorodnymi zajęciami oraz zabiegami leczniczymi, co w efekcie ma przynieść poprawę zdrowia osoby uczestniczącej w turnusie.

Organizację turnusów rehabilitacyjnych finansowo wspomaga Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ośrodkach, które są wpisane do odpowiedniego rejestru. Taki turnus trwa zazwyczaj 14 dni.

O dofinansowanie mogą się starać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie stopnie), osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy (całkowitym lub częściowym), a także osoby z niepełnosprawnością orzeczoną przed ukończeniem 16. roku życia – jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Komu przysługuje dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne są odpłatne, PFRON pokrywa jedynie część kosztów wyjazdu. Warunki, jakie musi spełnić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o taki wyjazd, to:

 • wypełnienie wniosku przez lekarza prowadzącego,
 • niekorzystanie z dofinansowania w bieżącym roku kalendarzowym,
 • wybranie ośrodka i organizatora turnusu posiadającego wpis do odpowiedniego rejestru,
 • spełnienie aktualnego kryterium dochodowego,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich, będących podstawą do uczestnictwa w zabiegach fizjoterapeutycznych.

Dofinansowanie przysługuje osobie, której miesięczny dochód nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (szczegóły można znaleźć na stronie PFRON). W przypadku przekroczenia ustawowej kwoty dofinansowanie jest pomniejszone o sumę, o jaką kwota została przekroczona.

Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z wnioskiem od lekarza o skierowanie pacjenta na turnus rehabilitacyjny oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności. PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Osoba chcąca skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego samodzielnie wyszukuje odpowiedni dla siebie turnus. Wybór musi być dokonany i zgłoszony do PCPR nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Dofinansowanie przekazywane jest pod warunkiem dostarczenia przez organizatora turnusu do PCPR oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Podstawą do rozliczenia dofinansowania jest faktura poświadczająca opłacenie uczestnictwa w turnusie.

Na turnus rehabilitacyjny można wyjechać z opiekunem. Warunkiem tego jest wyraźne zaznaczenie przez lekarza na wniosku o skierowanie pacjenta na turnus konieczności jego wyjazdu z opiekunem wraz z uzasadnieniem takiego wskazania. Opiekunowi również przysługuje odpowiednie dofinansowanie pobytu. Pamiętajcie, że jeżeli nie zostanie Wam przyznane dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, możecie samodzielnie pokryć koszty wyjazdu.

Wśród innych, znajdujących się na naszym blogu, materiałów wartych przeczytania, polecamy m.in. teksty omawiające objawy hipoglikemii oraz pompy insulinowe


O Diabdis

Diabdis to program opieki i wsparcia dla cukrzyków. W Diabdis czeka na Ciebie osobisty opiekun cukrzycowy, który będzie Ci towarzyszył i wspierał Twoje wysiłki w przejęciu kontroli nad cukrzycą. Do Twojej dyspozycji pozostaje także cały zespół specjalistów, nie tylko edukator, który odpowie na wszelkie pytania związane z cukrzycą, które przyjdą Ci do głowy, ale także grono ekspertów, którzy będą Cię wspierać: dietetyk, psycholog, trener personalny oraz lekarz diabetolog.

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek

http://www.abckuracjusza.pl/

http://www.nfz-katowice.pl/dla-pacjenta/uzdrowiska

https://www.pfron.org.pl/pl/

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.

zobacz także