Życie z cukrzycą

Orzecznictwo o niepełnosprawności. Cz. III. Ulga na leki: ile można odliczyć od podatku?

29 grudnia 2016

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
6 min read

Dzisiaj publikujemy ostatni już materiał z cyklu: niepełnosprawność przy cukrzycy. Udostępniamy Wam kilka informacji na temat ulgi rehabilitacyjnej związanej z lekarstwami. Komu przysługuje ulga na leki i sprzęt? Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać? W jaki sposób odliczać leki w zeznaniu podatkowym? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Teraz program Diabdis już za 39,99 zł miesięcznie

Zamawiając usługę masz dostęp do edukatora, dietetyka i trenera personalnego

Wydatki na leki to jeden z najbardziej popularnych wydatków w całym wykazie dotyczącym ulg rehabilitacyjnych. Należy do grupy ulg podatkowych i aby z niej skorzystać, trzeba spełniać określone warunki. Wymagane jest posiadanie jednego z dokumentów:

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o rencie inwalidzkiej,
 • dowodu poniesionego wydatku na osobę niepełnosprawną (rachunek/faktura).

Ulga na leki i sprzęt: kto jeszcze może skorzystać z odliczenia?

Z odliczenia mogą skorzystać też osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

 • małżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice małżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowe.

Dodatkowym warunkiem odliczania wydatków na leki jest wysokość dochodów osób niepełnosprawnych. W roku podatkowym nie mogą przekraczać 9 120 zł (dotyczy ulgi podatkowej za rok 2016).

Jaka kwota podlega odliczeniu?

W tej uldze stosowany jest tzw. limit. Odliczeniu podlega tylko kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Kwotę odliczenia ustala się więc miesięcznie. Jeżeli w jednym miesiącu podatnik poniesie wydatek na leki do wysokości 100 zł, to za dany miesiąc nie będzie mu przysługiwało odliczenie. Podatnicy mogą jednak w jednym miesiącu zakupić leki na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Do nabycie prawa do ulgi liczy się bowiem moment faktycznego poniesienia wydatku, a nie zużycia leku.

Limit 100 zł określa się odrębnie dla każdej osoby niepełnosprawnej. Jeżeli np. z odliczenia chce skorzystać jeden z małżonków, sam będący osobą niepełnosprawną i jednocześnie chce odliczyć wydatki na zakup leków dla siebie i swojego niepełnosprawnego małżonka, to każdemu z małżonków przysługuje odrębny limit.

Czy można odliczyć wszystkie leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W ramach ulgi nie można odliczać wydatków na zakup wszystkich leków. Możliwość skorzystania z ulgi jest bowiem uzależniona od stwierdzenia przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Należy również odróżnić leki od suplementów, których nie można odliczać w ramach powyższej ulgi. Aby móc z niej skorzystać, należy w chwili zakupów leków na fakturę posiadać już orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o rencie inwalidzkiej.

Uwaga: paski do pomiaru glukozy oraz ketonów nie są lekami, lecz wyrobami medycznymi. Można je natomiast odliczać w całości w wydatku dotyczącym: „zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego

Jak odliczyć leki?

Przykład
Jeżeli w sierpniu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 80 zł, we wrześniu 130 zł, październiku 270, a listopadzie 150 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 250 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

[table “” not found /]

Jaki sprzęt możemy odliczyć?

Ustawa o PIT zawiera szereg wydatków, które mogą być odliczone. Wśród nich znajdują się również wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Powyższa regulacja dostarcza jednak wielu wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy nie wiedzą bowiem, czy w danych okolicznościach określone wydatki mogą podlegać odliczeniu. Przepisy prawa nie zawierają obowiązującego katalogu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji .

W takiej sytuacji najlepiej wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, jeśli pojawią się wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą powodować określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany podatnik , na druku ORD-IN , koszt 40 zł.

Do tych wydatków wliczamy zakup m.in.:

 • pasków do mierzenia cukru i ketonów,
 • igieł,

sprzętu:

 • glukometru,
 • pompy insulinowej wraz z osprzętem/wkłucia,
 • drenów,
 • zbiorniczków,
 • baterii,
 • ciągłego monitoringu glikemii wraz z sensorami, itp.

Podsumowanie: dlaczego warto uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób chorych na cukrzycę może ułatwić im codzienne życie. Korzyści, jakie niosą ze sobą ulgi rehabilitacyjne, mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia osoby chorej. Konieczne jest, aby wiedzieć, jak można uzyskać orzeczenie, w jaki sposób odliczyć lekarstwa, czy jakie rodzaje odliczeń nam przysługują. Dzięki jednemu dokumentowi możemy znacznie ułatwić sobie życie, warto wiedzieć co można zrobić, aby stało się to możliwe.

Prawidłowe odliczenie leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej może sprawiać niektórym problemy. Należy pamiętać, że wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną muszą być odpowiednio udokumentowane. Warto zainteresować się tym tematem, szczególnie wtedy, kiedy na leki wydajemy większe kwoty. Jeżeli jest taka możliwość – warto z niej skorzystać.

Do tej pory w ramach cyklu materiałów dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności ukazały się:

Cz. I. Niepełnosprawność przy cukrzycy: komu należy się orzeczenie?

Cz. II.  Stopnie niepełnosprawności i ulga rehabilitacyjna.


O Diabdis

Diabdis to program opieki i wsparcia dla cukrzyków. W Diabdis czeka na Ciebie osobisty opiekun cukrzycowy, który będzie Ci towarzyszył i wspierał Twoje wysiłki w przejęciu kontroli nad cukrzycą. Do Twojej dyspozycji pozostaje także cały zespół specjalistów, nie tylko edukator, który odpowie na wszelkie pytania związane z cukrzycą, które przyjdą Ci do głowy, ale także grono ekspertów, którzy będą Cię wspierać: dietetyk, psycholog, trener personalny oraz lekarz diabetolog.

Artykuł powstał we współpracy z redakcją Szugar Frik oraz portalem MojaCukrzyca.org

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek

Podczas przygotowania wszystkich publikacji korzystaliśmy z wielu różnych źródeł. Również Was zapraszamy do samodzielnego poszukiwania dodatkowych informacji pod wskazanymi poniżej adresami.

Wszystkie uprawnienia i ulgi dla osób chorych na cukrzycę z podziałem na stopnie niepełnosprawności i przypadające im uprawnienia zostały zebrane w najnowszym Informatorze pt. „Praktyczne aspekty prawne dla osób z cukrzycą.” wydanym przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w kwietniu 2016 roku, który zawiera najbardziej aktualny stan prawny.

Podstawowe informacje
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,4,rehabilitacja-spoleczna
Ulgi i uprawnienia
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych
Ulga podatkowa – rehabilitacyjna/według odrębnych przepisów
http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna
https://cukrzyca.info.pl/menu/informacje dla pacjentow

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.

zobacz także