Aktualności

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych – Poznaj swoje prawa!

29 marca 2019

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
1 min read

Nie każdy chory na cukrzycę posiadający orzeczenie o niepełnosprawności przedstawia swojemu pracodawcy ten fakt. Często z obawy przed utratą pracy, np. z powodu wstydu związanego z chorobą czy przed obawą dyskryminacji swojej choroby. Warto jednak wiedzieć, że osoba, która przedstawi swojemu pracodawcy dokument stwierdzający orzeczony stopień, może skorzystać z dodatkowych uprawnień pracowniczych.

Pracodawcy często chętniej zatrudniają osoby z orzeczonymi stopniami, ponieważ czerpią z tego korzyści w postaci dofinansowań (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Niestety najchętniej i najbardziej pożądanym stopniem dla pracodawcy jest stopień umiarkowany i znaczny a w świetle obserwacji osoby zmagające się z cukrzycą niezbyt często otrzymują te stopnie. Nie mniej jednak warto korzystać choćby z minimalnych ulg pracowniczych. Pracodawca, zatrudniając niepełnosprawnych pracowników, powinien zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Uwzględniając potrzeby wynikające z danej niepełnosprawności (dotyczy to każdego ze stopni).

O czym powinien wiedzieć pracownik:

Stopień lekkiStopień umiarkowanyStopień znaczny
Czas pracy do 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniuCzas pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniuCzas pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu
Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy wyrazi na to zgodę, na wniosek zatrudnionego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą.Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy wyrazi na to zgodę, na wniosek zatrudnionego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą.Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy wyrazi na to zgodę, na wniosek zatrudnionego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą.
Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu prac.
BrakDodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.*Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.*
BrakPrawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż 1x w roku.Prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż 1x w roku.
BrakPrawo do zwolnienia od pracy w celu : badan specjalistycznych , poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym , uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jeżeli te czynności mogą być wykonane poza godzinami pracy.Prawo do zwolnienia od pracy w celu : badan specjalistycznych , poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym , uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jeżeli te czynności i mogą być wykonane poza godzinami pracy.
*Uprawnienia te zostały określone w „Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.VIII 1997r a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy DzU z 2018 r poz 511.* Urlop dodatkowy nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego – w wymiarze 10 dni – na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest uprawniona, na podstawie odrębnych przepisów, do urlopu dodatkowego w wymiarze niższym niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osób nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawne,
  • zatrudnienia w formie telepracy.

Osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem, że będzie miała zgodę na wykonywanie pracy, wydaną przez lekarza medycyny pracy, a praca na danym stanowisku jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika.

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.