Webinar Diabdis

Administratorem Państwa danych osobowych, w ramach udziału w bezpłatnym webinarze jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@neuca.pl, telefonicznie pod numerem 32 789 84 44 lub pisemnie pod ww. adresem siedziby.
  • U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Państwa dane w postaci adresu e-mail oraz imienia, będą zbierane w celu zarejestrowania się na bezpłatny webinar. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Państwa dane mogą być dodatkowo przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  • Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.