Załącznik nr 1 do regulaminu projektu pilotażowego – zakres projektu polegającego na rozszerzeniu dostępu do edukacji diabetologicznej w celu poprawy kontroli metabolicznej pacjentów z cukrzycą Diabdis.

 Diabdis -Gmina Wrocław
Opłatabezpłatny
Czas trwania programu3 miesiące
Utworzenie Konta Użytkownika dla Pacjentów z potwierdzonym adresem mailowymX
Utworzenie Kartoteki Użytkownika dla wszystkich Pacjentów biorących udział w ProgramieX
Możliwość synchronizacji danych przez urządzenie DiabdisX
Dostęp do bezpłatnego glukometru
One Touch Select Plus
X
Dostęp do bezpłatnego glukometru
OneTouch Select Plus Flex
X
Możliwość ręcznego dodawania pomiarówX
Automatyczna analiza wyników glikemiiX
Generowanie raportu poziomu glikemiiX
Generowanie raportu wprowadzonych wartości tętnaX
Generowanie raportu wprowadzonych wartości ciśnienia tętniczegoX
Opieka osobistego edukatora diabetologicznegoX
Nielimitowane połączenia
z Biurem Obsługi Pacjenta
X
Konsultacje z edukatorem diabetologicznym (6 x podczas akcji promocyjnej, konsultacje rozpoczęte z inicjatywy Pacjenta, możliwość wyboru rodzaju połączenia: telefoniczne, mailowe lub SMS)X
Konsultacja lekarska z możliwością uzyskania e-recepty na kontynuację leczenia lub
z możliwością uzyskania skierowania na teleporadę diabetologiczną
X
Możliwość synchronizacji danych przez GlukotransmiterX
Możliwość synchronizacji danych przez aplikację mobilnąX
Dostęp do Dzienniczka Glikemii, Kalkulatora WW, możliwość wprowadzania ilości przyjętej insuliny (innych leków i suplementów), możliwość wprowadzania wartości ciśnienia tętniczego, tętna, wartości poziomu HbA1c, możliwość wprowadzania informacji na temat aktywności fizycznejX
Możliwość zamawiania leków przez ApteczkęX
*X – usługa należna w programie