Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocyjnego – zakres Programu Diabdis Partner

 Diabdis PARTNER
Opłatabezpłatny
Czas trwania programu6 miesięcy
Utworzenie Konta Użytkownika

X
Utworzenie Kartoteki UżytkownikaX
Możliwość synchronizacji danych przez urządzenie DiabdisX
Dostęp do bezpłatnego glukometru
OneTouch Select Plus
X
Dostęp do bezpłatnego glukometru
OneTouch Select Plus Flex
X
Możliwość ręcznego dodawania pomiarówX
Automatyczna analiza wyników glikemiiX
Miesięczne generowanie raportu poziomu glikemii X
Miesięczna estymacja wyników HbA1cX
Miesięczne generowanie raportu wprowadzonych wartości tętnaX
Miesięczne generowanie raportu wprowadzonych wartości ciśnienia tętniczegoX
Możliwość ustawienia przypomnień (pomiarów, posiłków, leków)-dostępne w aplikacji mobilnejX
Opieka osobistego edukatora diabetologicznegoX
Nielimitowane konsultacje na czacie z Edukatorem diabetologicznym i Biurem Obsługi PacjentaX
Konsultacje telefoniczne z diabetologiem, psychologiem, dietetykiem, trenerem personalnym, edukatorem diabetologicznym (3 x w roku abonamentowym, konsultacje rozpoczęte z inicjatywy Pacjenta) X
Konsultacja lekarska z możliwością uzyskania e-recepty na kontynuację leczeniaX
Możliwość synchronizacji danych przez GlukotransmiterX
Możliwość synchronizacji danych przez aplikację mobilnąX
Dostęp do Dzienniczka Glikemii, Kalkulatora WW, możliwość wprowadzania ilości przyjętej insuliny (innych leków i suplementów), możliwość wprowadzania wartości ciśnienia tętniczego, tętna, wartości poziomu HbA1c, możliwość wprowadzania informacji na temat aktywności fizycznejX
Możliwość zamawiania leków przez ApteczkęX
*X – usługa należna w programie